МЕРК 81 ЕООД
гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев 1А
E-mail: office@merk-varna.com  
тел: 0886 533 565 / 0899 899 444

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Политика на поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни:
Настоящият документ установява правилата, които МЕРК 81 ЕООД, ЕИК 201603284, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Асен 27, прилага спрямо ползвателите на сайта https://www.merk-varna.com
Какво регламентира настоящия документ?
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.
Какво са лични данни?
Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.
Какви данни използваме и защо ги използваме?
МЕРК 81 ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
В нашия сайт Вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от Вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които Вие отправяте вашите запитвания или въпроси и препоръки към Нас. За да отговорим на вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от Вашето изрично съгласие за изпращане на вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на Вашите съобщения, Ви молим да се съгласите с изпращането.
МЕРК 81 ЕООД ползва изпратените от Вас име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на вашите съобщения, като например за да ви изпрати оферта за направеното от Вас запитване, когато Вие сте поискали това.
Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
Съхраняване и споделяне на вашите данни:
МЕРК 81 ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на други устройства.
Не споделяме, не разкриваме и не продаваме получените от вас данни на трети лица или компании.
Данни, събирани от прочитане на бисквитки:
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас.
Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за вас – нашите потребителите
Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на вашия браузър или да ги изтриете от вашия твърд диск.
Защита на информацията:
Уебсайтът https://www.merk-varna.com ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Социалните приставки или бутони /Social Plug-in/ Facebook, Twitter, LinkedIn или други:

Използването им е по Ваше желание. Тези бутони представляват връзка към сайтове на трети страни, които посредством бисквити, събират и обработват лични данни съгласно свои политики. Ние не носим отговорност за тях, но с оглед на Вашата информираност и права, Ви молим да се запознаете с тях.

Поставили сме тези приставки, за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да популяризираме нашата дейност и услуги, ако Вие доброволно споделите наше съдържание в съответните сайтове. Приемаме това за наш легитимен интерес.

Социалнa приставка /Social Plug-in/ Facebook и бутонза бърза връзка към профила на МЕРК 81 ЕООД във Facebook.

В нашия уебсайт сме включили бутон на социалната мрежа Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - www.facebook.com). Можете да разпознаете бутоните Facebook чрез логото на Facebook.

Като оператор на уебсайт, ние не разполагаме с информация относно съдържанието на предаваните данни или използването им от Facebook. Също така не знаем кога сте кликнали върху който и да е бутон. За повече информация относно начина, по който Facebook използва

информацията Ви, моля, вижте Декларацията за поверителност на Facebook:

https://www.facebook.com/policy.php#


Актуалност на настоящия документ:
Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на МЕРК 81 ЕООД, на Нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Фирмени данни на собственика на сайта
Наименование: МЕРК 81 ЕООД
Адрес на управление: гр. Варна, ул. Цар Асен 27,
Булстат: 201603284
Регистрация по ДДС: BG201603284
Управител: Моска Димитрова

 


2023 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ